Amoxicilline 500 mg

 • Product

  Amoxicilline Sodium 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie

 • Werkzame stof

  amoxicillinenatrium

 • Indicatie

  Diversen, beschreven in tekst

 • Z-indexnummer

  Niet opgenomen in de G-standaard

 • Bewaarcondities

  Beneden 25 °C

 • Verpakkingseenheid

  Vouwdoosje met 10 injectieflacons

Amoxicilline 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie wordt gebruikt bij:

 • ernstige infecties van het oor, de neus en de keel (zoals mastoïditis, peritonsillaire infecties, epiglottitis en sinusitis indien gepaard gaande met ernstige systemische tekenen en symptomen)
 • acute exacerbaties van chronische bronchitis
 • community acquired pneumonie
 • acute cystitis
 • acute pyelonefritis
 • ernstig tandabces met zich uitbreidende cellulitis
 • prothetische gewrichtsinfecties
 • ziekte van Lyme
 • bacteriële meningitis
 • bacteriëmie die optreedt in samenhang met, of die vermoedelijk samenhangt met één van de hierboven opgesomde infecties of behandeling en profylaxe van endocarditis

Status van dit geneesmiddel

Amoxicilline 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie heeft in het Verenigd Koninkrijk een handelsvergunning onder nummer PL 29831/0012. Het middel heeft in Nederland geen handelsvergunning.

Beschikbaarheid

Amoxicilline 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie is beschikbaar via ACE Apotheek. Er is van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toestemming verkregen Amoxicilline Sodium 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie te mogen leveren op grond van artikel 3.17a van de Regeling Geneesmiddelenwet. Conform artikel 3.17a is er geen verplichting een artsenverklaring mee te sturen. Meer informatie over bestellen vindt u hier.

Vergoeding

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in de taxe (en heeft dus geen eigen Z-Indexnummer). Het komt voor vergoeding in aanmerking (art. 2.8, eerste lid, onder b, onderdeel 5 van het Besluit Zorgverzekering).