Privacyverklaring

ACE Apotheek verzamelt persoonsgegevens over u, omdat wij geneesmiddelen leveren waarvoor de aanwezigheid en opslag van deze gegevens noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens worden aan ons verstrekt omdat een zorgverlener de geneesmiddelen bij ons afneemt of omdat u zelf met ons in contact bent.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hieronder lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze gegevens doen en hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen tegen inzage door derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

ACE Apotheek verzamelt privacygevoelige persoonsgebonden gegevens. Deze gegevens zijn voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en eventueel telefoonnummer en e-mailadres.

Ook verzamelen wij gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid, voor zover het gaat om welk(e) geneesmiddel(en), die via ons worden besteld en voor welke toepassing of aandoening het geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Wij verwerken de gegevens (zoveel mogelijk) op een zodanige manier dat zij niet naar een persoon kunnen worden herleid, bijvoorbeeld door te werken met patiëntcodes.

Waarom hebben wij deze persoonsgegevens nodig?

ACE Apotheek verwerkt uw persoonsgegevens:

– Om goederen en diensten bij u of uw zorgverlener af te leveren

– Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het leveren van onze producten

– Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

ACE Apotheek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens voor een minimale termijn van 15 jaar te bewaren (deze termijn is gelijk aan de bewaartermijn van recepten).

Wanneer delen wij persoonsgegevens met anderen?

ACE Apotheek verstrekt alleen als dit nodig is uw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij voor de uitvoering van onze diensten, leveringen aan uw apotheek of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inzagerecht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Hoe kan ik een verzoek indienen om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen binnen vier weken schriftelijk op uw verzoek reageren.

Hoe worden persoonsgegevens door ons beveiligd?

ACE Apotheek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn wij verplicht het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Hiervoor maken wij gebruik van SSL-certificaten.

Het SSL-certificaat kunt u herkennen aan het gebruik van “https://” in de URL (het webadres) en het symbool van een slotje dat in de buurt van de URL staat. “HTTPS” staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. Door het symbool van het slotje te controleren kunt u zien of het SSL-certificaat nog geldig is en of het aan de juiste URL is uitgegeven.

Door middel van de SSL-technologie worden de persoonsgegevens versleuteld en beschermd verstuurd. Dit garandeert dat de persoonsgegevens niet gelezen kunnen worden, mochten zij toch worden onderschept door onbevoegden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Welke gegevens verzamelen wij via cookies?

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt maken wij gebruik van cookies. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies. U kunt meer hierover lezen op de pagina over cookies.