Named patient programma’s

In 2011 is ACE Apotheek gestart als onderdeel van ACE Pharmaceuticals. Door de inschrijving in het apothekersregister kunnen wij leveren aan apotheken, artsen en patiënten. In de afgelopen jaren hebben wij geneesmiddelen met beschikbaarheidsproblemen geleverd.

Om verschillende redenen kunnen geneesmiddelen niet via de reguliere weg beschikbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geneesmiddel dat alleen voor klinisch onderzoek wordt gebruikt en waarvoor geen bestaand product is te verkrijgen. Anderszijds worden sommige geneesmiddelen van de markt gehaald vanwege productieproblemen of vanuit economische overwegingen. Ondanks de afwezigheid van een handelsvergunning kan er een medische noodzaak (blijven) bestaan voor behandeling met deze geneesmiddelen.

Er bestaan binnen de Europese regelgeving meerdere nationale programma’s om toegang te krijgen tot deze geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn named patient programma’s, compassionate use en tijdelijke handelsvergunningen. Aan deze programma’s zijn speciale voorwaarden verbonden.

Levering niet-geregistreerde geneesmiddelen door ACE Apotheek

ACE Apotheek levert op dit moment ongeveer 20 niet-geregistreerde geneesmiddelen. Levering aan Nederlandse (ziekenhuis)apotheken vindt plaats via een named patient programma, zoals beschreven in artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet. Eén van de bijbehorende voorwaarden is de aanwezigheid van een schriftelijk verzoek van de arts voor aflevering aan een specifieke patiënt, een zogenoemde artsenverklaring.

Wij verzorgen voor onze named patient programma’s ook de benodigde toestemming voor levering op grond van artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet. Deze toestemming dient te worden aangevraagd bij de IGJ. De toestemming is geldig voor 1 jaar en wordt zo nodig verlengd.

Meer weten of suggesties?

Wilt u meer weten over onze named patient programma’s? Of heeft u suggestie(s) voor ons? Laat het ons dan weten via het contactformulier.