Organisatie

Ace Apotheek is een zelfstandige afdeling binnen de farmaceutische onderneming Ace Pharmaceuticals (onderdeel van de Ace-groep). Ace Apotheek is sinds 2011 als apotheek ingeschreven in het apothekersregister van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wij richten ons specifiek op de levering van geneesmiddelen zonder handelsvergunning zoals apotheekbereidingen. Deze bereidingen worden in de eigen GMP-faciliteit in Zeewolde geproduceerd, geanalyseerd en verpakt. Vanuit Zeewolde verzorgt Ace Apotheek de distributie naar ter handstellende apotheken in heel Nederland.

Activiteiten Ace Apotheek

Wij zetten ons in om geneesmiddelen met een medische noodzaak beschikbaar te maken en te houden.

Om verschillende redenen kunnen geneesmiddelen niet via de reguliere weg beschikbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geneesmiddel dat alleen voor klinisch onderzoek wordt gebruikt en waarvoor geen bestaand product is te verkrijgen. Anderzijds worden sommige geneesmiddelen van de markt gehaald vanwege productieproblemen of vanuit economische overwegingen. Ondanks de afwezigheid van een handelsvergunning kan er een medische noodzaak (blijven) bestaan voor behandeling met deze geneesmiddelen.

Via Ace Apotheek worden geneesmiddelen geleverd die (nog) geen handelsvergunning hebben. In Nederland gebeurt dit op grond van artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet of als doorgeleverde bereiding met inachtneming van de regelgeving genoemd in de Circulaire 2016-01 IGZ.

Wij verzorgen de benodigde toestemming voor levering op grond van artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet. Deze toestemming dient te worden aangevraagd bij de IGJ. De toestemming is geldig voor 1 jaar en wordt zo nodig verlengd.

Onze producten kunnen rechtstreeks bij ons worden besteld door apotheken, zie onze bestelprocedure voor meer informatie.

De geneesmiddelen zonder handelsvergunning die wij leveren, worden aangemeld voor de G-standaard en krijgen een Z-Indexnummer toegewezen. Vergoeding voor deze geneesmiddelen wordt door ons aangevraagd bij Zorgverzekeraars Nederland.

Inschrijving register

De gevestigd apotheker van Ace Apotheek is drs. J.W. Popma.