Organisatie

ACE Apotheek is een zelfstandige afdeling binnen de farmaceutische onderneming ACE Pharmaceuticals. ACE Apotheek is als apotheek ingeschreven in het apothekersregister van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wij richten ons specifiek op de levering van niet-geregistreerde geneesmiddelen. ACE Apotheek verzorgt de distributie van de niet-geregistreerde geneesmiddelen van ACE Pharmaceuticals, ARTECEF en Orphan Drugs NL.

ACE Pharmaceuticals maakt deel uit van de ACE-groep, waarbinnen ook ARTECEF (geneesmiddelen voor tropische ziekten) en Orphan Drugs NL (weesgeneesmiddelen) opereren. ACE Pharmaceuticals produceert de geneesmiddelen onder haar vergunning en volledig onder GMP. Zusterbedrijven ARTECEF en Orphan Drugs NL verzorgen de distributie van hun eigen geneesmiddelen (in Europa). Geneesmiddelen zonder handelsvergunning worden sinds 2011 geleverd via ACE Apotheek.

organogram-apo-web

Activiteiten

Wij zetten ons in om geneesmiddelen met een medische noodzaak beschikbaar te maken en te houden. Dit kan door het geneesmiddel zelf te produceren of te importeren vanuit het buitenland.

Via ACE Apotheek worden geneesmiddelen geleverd die (nog) geen handelsvergunning hebben. In Nederland gebeurt dit op grond van artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet. Hierbij wordt uitgegaan van een door de arts uitgeschreven artsenverklaring voor de patiënt. Er wordt een verzoek voor toestemming voor het afleveren op artsenverklaring ingediend bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze producten kunnen rechtstreeks bij ons worden besteld door (ziekenhuis)apotheken.

De geneesmiddelen zonder handelsvergunning die wij leveren, worden aangemeld voor de G-standaard en krijgen een Z-Indexnummer toegewezen. Hierdoor kunnen zij in aanmerking komen voor vergoeding door zorgverzekeraars, maar deze geneesmiddelen worden niet standaard vergoed.

In uitzonderlijke gevallen maken wij (individuele) bereidingen.

Inschrijving register

De gevestigd apotheker van ACE Apotheek is drs. J.W. Popma.

Apotheek