Organisatie

ACE Apotheek is een zelfstandige afdeling binnen de farmaceutische onderneming ACE Pharmaceuticals. ACE Apotheek is als apotheek ingeschreven in het apothekersregister van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wij richten ons specifiek op de levering van geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Sinds 2011 verzorgt ACE Apotheek de distributie van deze geneesmiddelen voor ACE Pharmaceuticals, ARTECEF en Orphan Drugs NL.

ACE Pharmaceuticals maakt deel uit van de ACE-groep, waarbinnen ook ARTECEF (geneesmiddelen voor tropische ziekten) en Orphan Drugs NL (weesgeneesmiddelen) opereren. ACE Pharmaceuticals produceert de geneesmiddelen onder haar vergunning en volledig onder GMP. Zusterbedrijven ARTECEF en Orphan Drugs NL verzorgen de distributie van hun eigen geneesmiddelen (in Europa).

organogram-apo-web

Activiteiten ACE Apotheek

Wij zetten ons in om geneesmiddelen met een medische noodzaak beschikbaar te maken en te houden. Dit kan door het geneesmiddel zelf te produceren of te importeren vanuit het buitenland.

Om verschillende redenen kunnen geneesmiddelen niet via de reguliere weg beschikbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geneesmiddel dat alleen voor klinisch onderzoek wordt gebruikt en waarvoor geen bestaand product is te verkrijgen. Anderzijds worden sommige geneesmiddelen van de markt gehaald vanwege productieproblemen of vanuit economische overwegingen. Ondanks de afwezigheid van een handelsvergunning kan er een medische noodzaak (blijven) bestaan voor behandeling met deze geneesmiddelen.

Via ACE Apotheek worden geneesmiddelen geleverd die (nog) geen handelsvergunning hebben. In Nederland gebeurt dit op grond van artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet of als doorgeleverde bereiding met inachtneming van de regelgeving genoemd in de Circulaire 2016-01 IGZ.

Wij verzorgen de benodigde toestemming voor levering op grond van artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet. Deze toestemming dient te worden aangevraagd bij de IGJ. De toestemming is geldig voor 1 jaar en wordt zo nodig verlengd.

Onze producten kunnen rechtstreeks bij ons worden besteld door (ziekenhuis)apotheken, zie onze bestelprocedure voor meer informatie.

De geneesmiddelen zonder handelsvergunning die wij leveren, worden aangemeld voor de G-standaard en krijgen een Z-Indexnummer toegewezen. Vergoeding voor deze geneesmiddelen wordt door ons aangevraagd bij Zorgverzekeraars Nederland.

In uitzonderlijke gevallen maken wij individuele bereidingen.

Inschrijving register

De gevestigd apotheker van ACE Apotheek is drs. J.W. Popma.

Apotheek