Bestellen

Geneesmiddelen op artsenverklaring

ACE Apotheek levert geneesmiddelen zonder handelsvergunning op grond van artikel 3.17 van de Regeling Geneesmiddelenwet. Geneesmiddelen die worden geleverd op artsenverklaring, kunt u als volgt bestellen:

  1. Kies de productpagina van het product via het uitklapmenu aan de linkerzijde
  2. Onderaan de productpagina kunt u het bestelformulier en een artsenverklaring downloaden
  3. Vul het bestelformulier volledig in en onderteken het
  4. Fax of e-mail het bestelformulier met de ondertekende artsenverklaring(en) naar ACE Apotheek

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek te beschikken over het oorspronkelijke recept en de door de arts ondertekende artsenverklaring. Voor elke patiënt die wordt behandeld met het geneesmiddel vragen wij om een kopie van de artsenverklaring bij de bestelling. Het lege format voor de artsenverklaring is beschikbaar via de website van de IGJ en is hier te downloaden. Op de productpagina’s zijn deels ingevulde artsenverklaringen (geneesmiddelnaam en indicatie) te downloaden.

Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Heeft u vragen over het bestellen? Neem dan contact met ons op.